Montessoriförskolan Guldpärlan i Nyköping

Pedagogiken

Maria Montessori


Maria Montessori (1870-1952) var Italiens första kvinnliga läkare och hon fann att barn med mentala och sociala problem förbättrades med intellektuell stimulans.

Hon utvecklade successivt pedagogiska metoder för att hjälpa dessa barn och lyckades över förväntan. Barnens intellektuella och känslomässiga utveckling var häpnadsväckande.

Maria Montessori överförde sedan pedagogiken på friska barn. Pedagogiken bygger på noggranna observationer av barns utveckling och grundar sig också på en klar uppfattning om målet med uppfostran och en filosofi om alla individers betydelse och alltings samband på jorden.

Arbetsmetoderna växte fram som ett svar på barnens egna behov och intressen.

Grundstenar

Absorberande sinnet

Inom montessoripedagogiken talar  vi mycket om det absorberande sinnet. Med det menar vi barnens förmåga att omedvetet ta in information och lära sig nya saker i snabb takt. Det här sättet att lära sig saker är unikt för små barn och varar under de sex första åren.

Känsliga perioder

Barn är nyfikna, fulla av upptäckarglädje och ivriga att pröva på och lära sig nya saker. Barnens intresse varierar med ålder och mognad. Barnen genomgår olika perioder där de upprepar samma handling om och om igen. De kan då vara helt uppslukade av det de håller på med.

Självständighet

Vår viktigaste uppgift som montessorilärare är att observera barnet för att se var de befinner sig i sin utveckling. Observationerna leder till att vi ser vad barnet är intresserat av och kan då välja rätt material vid rätt tidpunkt. Sedan låter vi barnet utforska på egen hand.

En annan viktig uppgift som montessorilärare är att vara en god förebild för barnen. Tänk på att barnen gör som vi gör inte som vi säger. Vi arbetar för att barnen ska bli så självständiga som möjligt, kunna ta egna initiativ och så småningom även stå för konsekvenserna.

Den förberedda miljön

Miljön i en montessoriförskola är inbjudande och lockar barnet till att upptäcka och utforska. Därför är alla möbler anpassade till barnets storlek. Allt material har sin bestämda plats så att barnen själva kan ta fram och ställa tillbaka det. Vi ger barnen frihet att välja aktivitet och få arbeta ostört i sin egen takt.

Materialet

Praktiska livet övningar

Vardagliga övningar som tränar motoriken, med verklighetstroget material t.ex. putsa skor, damma och baka.

Sinnestränande övningar

Övningar som tränar våra sinnen. Syn, hörsel och känsel tränas genom t.ex. färgtabletter, ljuddosorna och det rosa tornet.

Språkövningar

Dessa övningar utvecklar och berikar barnets språk t.ex. sandpappers-bokstäverna, rörliga alfabetet och metallramarna.

Kulturövningar

Ger barnet en förståelse för biologi, geografi och historia.

Matematikövningar

Ger barnet ett logiskt tänkande, t.ex. genom räknestängerna, banken och 100-kedjan.