Montessoriförskolan Guldpärlan i Nyköping

Välkommen till montessoriförskolan Guldpärlan

Vi arbetar för att få självständiga barn genom att se till varje barns egna förmågor

Montessoripedagogiken står för kärlek, kvalitet och konsekvens

Vår förskola har två avdelningar. 

Lilla avdelningen har 13 platser för barn i åldrarna 1-3 år. Där arbetar Amanda Eriksson, Emma Åkerman och Monica Pröjtz. 

Stora avdelningen för barn i åldrarna 3-5 år har 25 platser. Där arbetar Anneli Hillerius, Caroline Wagner, Cecilia Bergström och Kristian Södling. 


Vi har egen kö, men följer kommunens regler gällande avgifter.

Montessoriförskolan Guldpärlan är ett aktiebolag som har funnits i Nyköping sedan 1993. Ägare är Caroline Wagner (rektor) och Kristian Södling (biträdande rektor, skolchef).

Vill du arbeta hos oss?

Vi söker timvikarier.

Hör av dig om du är intresserad.