Montessoriförskolan Guldpärlan i Nyköping

Synpunkter & Klagomål

På Montessoriförskolan Guldpärlan ser vi synpunkter och klagomål som en del av vårt kvalitetsarbete. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjlighet att förbättra vår verksamhet. Enligt skollagen 4 kap 8§ och 25v kap 8§ har du som barn , vårdnadshavare och medborgare rätt att lämna synpunkter på din förskola.

Så här gör du:

  • Vänd dig till rektor.
  • Rektor tar emot ditt ärende och inom 7 arbetsdagar får du besked om hur handläggningen av ditt klagomål går vidare.