Välkommen till GULDPÄRLAN

 

Montessoriförskolan Guldpärlan är ett aktiebolag som har funnits i Nyköping sedan 1993.

Ägare och förskolechefer är Caroline Wagner och Lena Herrlin.

Guldpärlan är en förskola med två avdelningar.

Småbarnsavdelningen har 13 platser för barn i åldrarna 1-3 år. Där arbetar Caroline Wagner, Anneli Hillerius och Amanda Eriksson.

Den andra avdelningen för de större barnen i åldrarna 3-5 år har 24 platser.

Där arbetar Lena Herrlin,  Kristian Södling, Emma Åkerman och Cecilia Bergström.

Vi har en egen kö, men följer kommunens regler gällande avgifter.

Montessoripedagogiken står för kärlek, kvalitet och konsekvens.

Vi arbetar för att få självständiga barn genom att se till varje barns egna förmågor.

bild2

Aktuellt


Copyright © 2013. www.guldparlan.se