Vår personal

     
Caroline Wagner Lena Herrlin  
Förskolechef Förskolechef  
Förskollärare Förskollärare  
Montessoripedagog 3-6 år Montessoripedagog 0-6 år  
arbetar på lilla avdelningen arbetar på stora avdelningen  
     
     

Anneli Hillerius

Förskollärare

Kristian Södling

Montessoripedagog 0-6 år

 
arbetar på lilla avdelningen arbetar på stora avdelningen  
Kristian 3  
 Amanda Eriksson    
 arbetar på lilla avdelningen    
     

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
 


Copyright © 2013. www.guldparlan.se