Grön Flagg

 

Är en del av ett internationellt nätverk - Eco-schools, som startade 1996 i Sverige och  finns i 47 länder

Grön Flagg-nätverket består av mer än 2000 skolor och förskolor

 

Temat för 2010/2011 var "Livsstil och hälsa"

Våren 2010 började vi vårt arbete med Grön Flagg. Vi valde att börja med temat "Livsstil och hälsa" med särskilt fokus på kost, utevistelse, rörelseglädje och kamratskap.

Temat för 2012/ 2013 var "Närmiljö".

Vi har arbetat med allemansrätten, vi har följt skiftningarna i årstiderna och så har vi studerat djuren i vår närmiljö. Var, hur bor alla barn och "fröknar"? Allt detta har vi gjort på ett lekfullt och roligt sätt.

Vi är nu klara med temat "Närmiljö" . Vi har fått vårt certifikat och är redo att börja arbeta med ett nytt tema till hösten.

Temat för 2013/2014 var "Vatten"

Vi har vatten överallt runt omkring oss. I kranen, i sjöarna, i toaletten, i kroppen och i regnet. På förskolan används vattnet dagligen och även hemma. Vi är helt beroende av vatten för att överleva. Tillgången till vatten ser olika ut i hela världen och även i vårt land. I tema vattenresurser kan man utforska i vilka olika former vi hittar vatten beroende på klimat och temperatur. Vi kan se hur vatten beter sig olika beroende på var det finns och under vilken årstid vi träffar på det.

Vi har arbetat med "Nederbörd", "Dricksvatten" och "Vattnets kemi"

Vi är nu klara med temat "Vatten" och har vårterminen 2015  fått vårt certifikat.

 Temat för 2015/2016 är "kretslopp"

 

Allting i världen rör sig i kretslopp

- vattnet, människan, luften, maten.

Vi är del av naturens kretslopp

Vi påverkas av det och påverkar det.

Vilka kretslopp är jag beroende av?

Har något kretslopp förändrats under historien?

Vilka kretslopp möter vi dagligen?

Här finns det mycket som vi kan utforska.

 

Våra utvecklingsområden är: Årstider, djur och växter

På vår gård har vi en vacker lönn som vi följer under årets växlingar. Det ger oss möjlighet att följa lövets och trädets kretslopp. Vad händer med lövet? på hösten, vintern, våren och sommaren! Vi laminerar de olika stadierna av ett lönnlöv, som vi sedan gör en flanosaga runt och vi får på ett naturligt sätt in vilka djur som är beroende av lövet på marken.

Vi får också ett bra tillfälle att prata om lövets klorofyll.

Under lönnträdet finns många lönnfrukter (näsor). Om vi lägger några i krukor, vad händer då? Vad behövs för att växa?

Nu har vi en burk med jord från vår egen kompost. Där finns gråsuggor. Vi kan vi se hur de lever och av vad. Gråsuggorna  bryter ner och omvandlar det organiska materialet. I det här experimentet kan vi påvisa att även den allra minsta varelsen är viktig i kretsloppet.

På ett lekfullt, spännande och roligt sätt ska vi göra detta tillsammans med barnen! 

Vi kopplar vårt arbete till läroplanen (Lpfö) genom att sträva efter att ge varje barn utveckling, lärande och inflytande.

Vi har nu arbetat klart med temat "Kretslopp" 2015/2016 och har också fått vårt certifikat.

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2013. www.guldparlan.se